اینجا هستم که به تو دوست عزیز یاد بدهم که کدنویسی یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیاست.